Centrum handlowe Statau

Zleceniodawca: Zamknięta Spółka Akcyjna "Broksita".

 Wykonane prace:

  • Ogrzewanie;
  • Wentylacja;
  • Chłodzenie;
  • Klimatyzacja;
  • Sieć wodociągowa bytowa i przeciwpożarowa;
  • Kanalizacja bytowa i deszczowa;
  • Urządzenie punktu grzewczego;
  • Urządzenie węzła ewidencji zużycia wody
  • Zarządzenie procesami.

 
ZOO “Ermasan”, ul. Laisves 77-307, Wilno LT-06122, Litwa
Kod firmy:   302596057,   Numer VAT:   LT100005932813
Bank: AB „SEB BANKAS“,numer konta: LT89 7044 0600 0768 7492
 INFO@ERMASAN.LT,  Tel./fax: 852476767, Mobile: 868436699